Koruyucu tedbirleri Alınması hakkı: Her birey hastalıktan korunmak için uygun hizmet (tedavi ) alma hakkına sahiptir.

Yararlanma Hakkı: Her birey sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri herkese eşit olarak verilmeli ve hastalığın türü, zamanı, ikmet yeri ve mali kaynakları konusunda ayrım yapılmamalıdır.

Bilgi Hakkı: Her birey kendi sağlık durumu hakkında , mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yayarlanabileceği konusunda ve tüm bilimsel araştırma ve teknolojik yeniliklerle ilgili bilgi alma hakkına sahiptir.

Rıza(onay) Hakkı: Kendi sağlığı ile ilgili kararlara iştirak edilebilmesi için (kendi sağlığı ile ilgili kararlar alabilmesi için) her birey ilgili bilgileri alma hakkına sahiptir.Bu bilgiler bilimsel araştırmalar katılım dahil olmak üzere herhengi bir işlem ve tedavi için şarttır.

Özgür Seçim Hakkı: Yeterli bilgiye sahip her birey farklı tedavi prosedürleri (yöntemleri)ve tedavi verecek kişiler arasında seçim yapma hakkına sahiptir.

Özel ve Gizlilik Hakkı: Her birey kişisel bilgilerini;sağlık durumunu ,yapılan teşhis ve tedavi konularında bilginin yanı sıra teşhis ve tedavi yapılırken veya özel ziyaretlerinin gizliliğinin muhafazası hususunda, gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir.

Hastaların Vaktine Saygı: Her birey hızlı ve önceden belirtilen süre içerisinde gerekli tedaviyi alma hakkına sahiptir. Bu hak tedavinin her aşaması için gereklidir.

Kalite Standartları Hakkı: Kesin standartların uyum ve özellikleri kapsamında her birey yüksek kalitede sağlık hizmetlerinde4n yayarlanma hakkına sahiptir.

Güvenlik: Kötü işleyen sağlık hizmetlerinden, tıbbi yanlışlık ve hatalardan meydana gelen zararlardan her bireyin korunma hakkı vardır ve yüksek güvenlik standartlarını karşılayan sağlık hizmetleri ve tedavilerinden de yararlanma hakkı vardır.

Yenilik Hakkı: Ekonomik ve mali durumlardan bağımsız olarak (gerekçeler dikkate alınmadan) her birey uluslar arasıstandartlara göre , yeniliklerden- teşhis prosedürleri dahil olmak üzere- yararlanma hakkına sahiptir.

Gereksiz ağrı-acı ve sıkıntıdan Sakınma Hakkı: Her birey hastalığının her evresinde (aşamasında) , mümkün olduğu ölçüde acı ve sıkıntıdan korunma hakkına sahiptir.

Kişisel Tedavi Hakkı: Her birey kendi kişisel ihtiyaçlarına göre teşhis ve tedavi programlarını yönlendirme hakkına sahiptir.

Şikayet Hakkı: Her bireyin bir zarar gördüğünde şikayette bulunma hakkı vardır.

Tazminat Hakkı: Sağlık tedavisi sırasında fiziksel veya manevi ve psikolojik zarar gören bireyin kısa bir sürede tazminat alama hakkı vardır.